Gisteren, 4 november 2013, kregen wij in De Volkskrant het artikel ‘De lustopwekkende pil (lustpil) voor vrouwen komt eraan’ onder ogen. Wij voelen ons krachtig uitgenodigd op het onderwerp van dit artikel te reageren.

Het artikel gaat over de ontwikkeling van een lustopwekkende pil voor vrouwen. De makers van deze lustpil laten in het artikel weten dat er bij vrouwen angst en pijn op seksualiteit zit en dat dit er de oorzaak van is dat zij geen of weinig seksuele lustgevoelens ervaren. Ze geven aan dat hun pil de oplossing voor dit alles is. Deze zou angstremmend en lustopwekkend werken. Het is inderdaad een gegeven dat er heel veel pijn, angst en trauma op seksualiteit zit. Bij vrouwen én bij mannen! Dit is een pijn die van vele generaties mannen en vrouwen aan ons zijn doorgegeven. Een van de uitingsvormen ervan is, dat een vrouw geen of weinig seksuele lust ervaart. Het ontbreken van lustgevoelens kan zijn oorsprong vinden in haar eigen pijn of in die van de man.

De vraag is nu: ‘Langs welke weg gaan we het ontbreken van lustgevoelens bij de vrouw oplossen?’ Gaan we voor een wereld waarin andermans pil een oplossing is voor alles. Of, spreken we ons persoonlijke zelfhelende vermogen aan waar ieder van ons de vrije beschikking over heeft.

Andermans pil. De lustpil draagt bij aan de illusie van maakbaarheid, waarin wij mannen en vrouwen met elkaar leven, en houdt deze in stand. En aan de illusie dat we iets buiten onszelf nodig hebben wat ogenschijnlijk niet in onszelf aanwezig is.

In de maakbare samenleving staat ‘Ik wil!’ aan de basis van ons handelen en pakken we als instantoplossing een pil om onszelf te ontremmen. Hierdoor zijn we niet meer in staat om contact te maken met dat wat ons remt. Om onze angst en pijn te voelen. We zijn het niet meer gewend te luisteren naar ons lichaam, we weten niet hoe dat moet en wat we aan moeten met wat we al dan niet voelen. Dit is wellicht een wat grove benadering maar in onze maatschappij zijn wij ver weg geraakt van het zelfhelend vermogen van ons lichaam. We zijn het contact kwijtgeraakt met de waardevolle boodschap die het niet hebben van lust en het ervaren van pijn tijdens het vrijen ons geeft. Namelijk dat er iets te helen is en dat de pijn en het ontbreken van lust ons daartoe de gelegenheid biedt. De lustpil kapt de mogelijkheid af contact te maken met onze eigen lustgevoelens en houdt ons uit de heilige ruimte van het vrijen weg.

Het is prima wanneer je als vrouw uit vrije wil voor jezelf de keus maakt een dergelijke lustpil te slikken. Besef echter wel waar je voor kiest! Een pil brengt je geen heelwording op je seksualiteit en geeft je nep lustgevoelens. Het brengt je verder van jezelf weg. Het geeft je ook nog eens meer pijn en verwondingen doordat je negeert wat je lichaam je aangeeft. Naast het feit dat je ook nog eens een chemisch preparaat in je lichaam krijgt en niet weet wat daar op lange termijn de gevolgen van zijn.

De weg van het zelfhelend vermogen. Het niet hebben van lustgevoelens bij de vrouw is iets wat mannen en vrouwen zelf, samen op kunnen lossen. Het ontbreken van lustgevoelens en de achterliggende pijn gaat niet vanzelf weg, die moet gevoeld worden. Of het nu om persoonlijke pijn gaat of om archetypische pijn van de man en de vrouw. De heilige ruimte van vrijen kan hiervoor worden benut. Deze is ons mensen niet voor niets gegeven. Het niet hebben van lustgevoelens wil niet zeggen dat deze er niet zijn. Het heeft alleen aandacht, tijd en ruimte nodig om er contact mee te krijgen. Dit alles begint al ruim voor “de seksuele daad” zelf.

Verworden wij als man en vrouw niet tot seksrobotten wanneer we onze lustgevoelens met lustpillen opwekken en angst en pijn wegdrukken?  In ieder geval is het gevolg ervan dat we het onderliggende geschenk ervan niet ontvangen. Juist door te voelen wat er is, wat je lichaam je aangeeft, krijgt je seksuele energie de ruimte vrijer te stromen waardoor de lust uit zichzelf kan ontstaan. Wanneer je deze weg met jezelf en je seksuele partner gaat, kies je niet voor een instantoplossing. Het is een lange en vruchtbare weg.

In ieder mens ligt een diep verlangen om samen te smelten. Of dit nu over het mannelijke en vrouwelijk in onszelf gaat, of over samensmelten met een ander mens. Wanneer we het geschenk afwijzen door bijvoorbeeld een lustpil in te nemen, versterken we onze afgescheidenheid en zullen we nooit samensmelten. We zullen maar de helft van wat we zijn “leven” en leven hierdoor dus niet. Dan zijn Mannen én vrouwen zijn verloren.

Wij, volwassenen, kunnen kiezen voor een lustpil. We dragen echter ook verantwoordelijk voor onze kinderen. Wat geven we hen mee als we de weg van de lustpil nemen? ‘Dochter, er functioneert ogenschijnlijk iets niet bij jou. Neem een lustpil!’ Of ,‘Zoon, geef je vriendin een lustpil zodat ze geen ‘nee’ meer zegt’. Hoeveel maatschappelijke druk komt er op onze jongeren te liggen om voorbij te gaan aan zichzelf en om mee te doen met de rest. Hoe ziet de toekomst er voor hen uit: een “samensmelten” als robot in plaats van samensmelten als mens?

Toch is ook de ontwikkeling van de lustpil een geschenk. Het geeft ons de mogelijkheid om bewust te worden van wat er speelt. Van daaruit kan ieder vanuit vrije wil een keus voor zichzelf maken. Daarbij kunnen we onszelf de vraag stellen: ‘Voor wie of wat is deze lustpil nu echt een oplossing?’