Blok II : Het laten stromen van je levensenergie

In een Romantische Relatie zoals deze bedoeld is, zijn beide partners te allen tijde wie ze zijn. Ze voelen zich zoals ze zich voelen. Ze geven naar elkaar toe aan wat ze verlangen en nodig hebben. Niets van wat geuit wil worden, wordt ingeslikt of binnengehouden. Beiden gaan vol in het samenzijn en laten zichzelf zien met allés wat ze zijn. Partners in een dergelijke relatie nodigen elkaar uit zo met zichzelf en elkaar om te gaan. Ze stimuleren en bekrachtigen elkaar. Beiden zijn volkomen vrij. Ze laten hun levensenergie stromen.

Een Romantische Relatie zoals deze bedoeld is, is niet iets wat er zomaar is. Het is een Weg die je met je partner kunt gaan. Die je als eerste met jezelf gaat. De relatie zoals onze ouders en voorouders hadden, is voor een Romantische Relatie niet meer als voorbeeld gebruiken. Je hebt je Eigen Weg te vinden.
Vanuit onze eigen ervaringen weten we dat je gaandeweg begeleiding nodig hebt. Daarom bieden wij deze begeleiding in de vorm van de Themareeks Romantische Relaties die op 13 februari 2014 start. In Blok II van deze reeks, die begint op 27 maart 2014, ligt de focus op het vrij laten stromen van je levensenergie.

De Themareeks is voor singles en mensen die momenteel in een relatie zijn en die graag een vervullende Romantische Relatie willen hebben. Voor meer informatie over inhoud en begeleiding tijdens de reeks kun je terecht op onze website. Wanneer je liever persoonlijk contact met ons wilt, kun je ook  onze gratis informatiebijeenkomsten op 6 januari 2014 en 29 januari 2014 bezoeken. Je kunt je hier aanmelden voor de informatiebijeenkomsten en/of de themareeks.

Graag ontmoeten wij je op onze informatiebijeenkomsten. In liefde, Gerrit en Sara